Het werk van Ferdinand Dunnewold gaat over het algemeen over het spanningsveld dat hij ervaart tussen realiteit en fantasie, feiten en fictie.

Inspiratie haalt hij onder meer hij uit beelden op straat, boeken, kranten, kunstgeschiedenis en popcultuur. In zijn werk is veel aandacht voor details en verwijzingen. De samengevoegde fragmenten vormen als geheel weer een nieuwe realiteit. Hiermee roept hij op tot kijken en vragen.

 

Ferdinand Dunnewold's work is generally about the field of tension he experiences between reality and fantasy, facts and fiction. Among other things, he draws inspiration from images on the streets, books, newspapers, art history and pop culture. In his work, much attention is given to details and references. The aggregated fragments as a whole form a new reality. With this he calls for watching and examining of the perceived.

 

Ferdinand Dunnewold's Werk ist in der Regel über das Spannungsfeld, das er zwischen Realität und Phantasie, Fakten und Fiktion erlebt. Unter anderem zeichnet er Inspiration von Bildern auf den Straßen, Büchern, Zeitungen, Kunstgeschichte und Popkultur. In seiner Arbeit wird viel Aufmerksamkeit auf Details und Referenzen gegeben. Die aggregierten Fragmente als Ganzes bilden eine neue Realität. Damit fordert er, die wahrgenommenen zu beobachten und zu untersuchen.

 

Ferdinand Dunnewold (1985) info@fhwd.nl

 

Graduated Deltion Zwolle 2008

Graduated ArtEZ Arnhem 2014

 

https://koppelkerk.nl/agenda/2018/02/03/expositie-ferdinand-dunnewold-en-evelien-hengeveld/

https://www.plaatsmaken.nl/productiehuis/projectbureau-beeldende-kunst/vitrine-project-de-uitspraak

http://www.museumarnhem.nl/tentoonstellingen/verkooptentoonstelling/

http://www.mistermotley.nl/en/paper-podium/steekvlam

 

 

Expo's

2018 Paleis van Justitie Arnhem (3-3/4-6)

2018 Koppelkerk Bredevoort (10-2/11-3)

2017 Museum Arnhem

2016 Arthouse Arnhem

2015 Rozet Arnhem

2015 Wijken voor Kunst Arnhem

2014 Art Release Stadsschouwburg Amsterdam

2014 Tape Arnhem

2014 Wijken voor Kunst Arnhem

2014 ArtEZ Finals Arnhem

Portfolio for residences

Portfolio for residences